Планування. Розробка проектної документації. Складання кошторису.

Розробка проектної документації є початковим етапом будівництва будь-якого об’єкта. Цей процес передбачає складання докладного плану, що відбиває всі технічні нюанси будівництва чи реконструкції. Призначенням проектної документації є розрахунок обсягу робіт, визначення специфікації та кількості одиниць необхідного обладнання, обсягу необхідних матеріалів. Проектна документація необхідна і визначення обсягу коштів, необхідних зведення будинку. Відповідно до законодавства, об’єкт, що вводиться в експлуатацію, повинен бути оцінений з точки зору відповідності ПД.

Для розробки цього виду документації необхідна наявність спеціальних знань та досвіду. З огляду на це багато забудовників і підрядників вважають за краще звертатися до спеціалізованих компаній, зайнятих у цій сфері. Ми надаємо кваліфіковані послуги в галузі розробки ПД та маємо штат кваліфікованих спеціалістів зі стажем, орієнтованих на якісну роботу. Високий рівень підготовки проектної документації, розробленої в нашій компанії, дозволить оцінити рівень рентабельності проектованого об’єкта та надає низку інших переваг.

Компанія виконує розробку проектної та робочої документації за такими розділами:

 • розробка розділу проектної документації «Архітектурно-будівельні рішення» АБ;
 • розробка розділу “Архітектурні рішення” АР;
 • розробка розділу “Конструктивні рішення” КР;
 • розробка розділу «Конструкції дерев’яні» КД;
 • розробка розділу “Опалення, вентиляція та кондиціювання” ОВ;
 • розробка розділу «Водопровід та каналізація» ВК;
 • розробка розділу «Електричне освітлення (внутрішнє)» ЕО;
 • розробка розділу «Електротехнічні рішення» ЕТР.

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ПД

Проектування ПД можна умовно поділити на кілька етапів. Спершу готується планувальне завдання, визначається земельна ділянка для будівництва, позначаються вихідні дані для проектування. Наступним кроком є ​​безпосереднє проектування документації. На цьому етапі проводиться експертиза проекту, ПД вивчається та затверджується.

Після закінчення процесу розробки документації проектувальна компанія може вносити до неї зміни за наслідками, які вона здійснює за ходом будівництва об’єкта. Це сприяє підвищенню якості будівельних робіт і часом дозволяє знизити витрати.

В узагальненому вигляді проектна документація представлена:

 1. Генеральним планом, який визначає схему забудовуваної ділянки з розміщенням існуючих та запланованих об’єктів, відображенням благоустрою, озеленення.
 2. Архітектурними кресленнями, що включають креслення фасадів з архітектурними елементами, поверхові плани та розрізів споруд (поздовжні та поперечні) з розташуванням технологічного та інженерного обладнання.
 3. Конструктивними кресленнями об’єкта із зазначенням деталей для складних вузлів. Вказуються їх розміри, конструктивні особливості, матеріали та їх характеристики та специфікації з витратами матеріалів і виробів.
 4. Текстова частина проекту є документом з описом самого об’єкта в цілому та основних його технічних особливостей і деталей.
 5. Загальна пояснювальна записка включає довідку про об’єкт, загальні відомості про його призначення, внутрішній пристрій, зовнішній вигляд, характерні особливості, технічні показники, внутрішній пристрій, особливості конструкції. Містить відомості про умови та передумови створення об’єкта, наведені аргументи вибору даного варіанту.
 6. Розрахунки, що обґрунтовують вибрані параметри споруди та її елементів залежно від вихідних розрахункових даних.
 7. Кошториси. Документи, в яких дано докладну фінансову оцінку всіх процесів будівництва із зазначенням не тільки вартості, а й обсягів робіт. Кошториси необхідні під час проведення будівництва.
 8. Для відображення загального уявлення про об’єкт його зовнішнього вигляду з різних ракурсів зазвичай розробляється окремо і презентується замовнику архітектурний альбоммайбутнього об’єкта.

Кошторисна документація

Кошторис визначає вартість всього будівництва, і є частиною проектної документації: її наявність є важливим чинником розробки проекту. При розробці розділів проектної документації враховуються обсяги всіх будівельних робіт, чинні нормативи, актуальна вартість матеріалів та обладнання.

Кошторисна документація може бути представлена, як частина робочого проекту і складається з:

 • зведеного кошторисного розрахунку;
 • локальних та об’єктних кошторисів;
 • кошторисів на розвідувальні та проектні роботи.
Планування. Розробка проектної документації. Складання кошторису.

Схожі публікації